ขาย Ecommerce ยังไงให้ปัง ตอนที่ 7 : การทำการตลาดด้วยระบบแท็ก

ปกติเราใช้แท็กเพื่อเพิ่มความเด่นให้กับตัวสินค้าบางตัว เช่น แท็กสินค้าโปรโมชั่น แท็กสินค้าแนะนำ

แต่เราสามารถประยุกต์ใช้ทำการตลาดตามวันพิเศษ หรือช่วงเวลาต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 

ตัวอย่างการใช้งาน

1) ทำการสร้างแท็กที่ต้องการ (เช่น 12.12 ) กับสร้างเมนูด้วยระบบตัวช่วยนำทาง โดยตั้งชื่อเมนูให้สอดคล้องกับแท็ก

2) เลือกสินค้าที่ต้องการร่วมโปรโมชั่นแล้วทำการเชื่อมกับแท็ก

3) สินค้าที่ทำการเชื่อมกับแท็ก จะไปแสดงในหน้าเมนูที่สร้างใหม่

 

*ตอนสร้างเมนูด้วยระบบตัวช่วยนำทาง ในช่อง LinkType ให้เลือกเป็น uri แล้วกรอก /products/tag/.... ตามด้วย slug ของแท็กที่สร้าง

เช่น /products/tag/offer เป็น uri ของหน้าสินค้าโปรโมชั่น เป็นต้น

 

วิธีการใช้งานแท็ก : https://kb.salesone.co/th/c/kb/tag

วิธีการใช้งานตัวช่วยนำทาง : https://kb.salesone.co/th/c/kb/navigation

Let's get cracking