ระบบบริหารธุรกิจ คลาวด์แบบควรวงจร

เหมาะกับ SME และผู้ประกอบการรายย่อย ด้วย theme กว่า 100 แบบ และระบบ ที่มี Feature กว่า 100 ระบบ ใน ecosystems เดียว
  • เป็นวิธีการส่งข้อมูลหรือโปรโมชั่นไปยังลูกค้าโดยตรงผ่านทางอีเมลล์ ซึ่งใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจ สร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ดูรายละเอียด
  • ให้เว็บไซต์มีโอกาสปรากฏในอันดับสูงของผลการค้นหา การทำ SEO มุ่งเน้นให้เว็บไซต์ของคุณตอบโจทย์คำค้นหาที่ผู้ค้นหาค้นหามากที่สุด ดูรายละเอียด
  • Google Ads เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าในการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียด
  • ให้ Influencer นำเสนอและแนะนำสินค้าหรือบริการ เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการทำการตลาดออนไลน์