ส่งมอบประสบการณ์การขายของคุณ ผ่านระบบ

พัฒนาระบบการจัดการการขายไปในอีกระดับ ปรับแต่งระบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และครอบคลุมการใช้งาน ทำให้ทีมงานเรียนรู้ได้เร็ว ลดเวลาการทำงาน และตรวจสอบการทำงานได้ผ่านระบบ

ระบบจัดการ LEAD

เริ่มต้นจัดการการขายด้วยระบบการเก็บ LEAD ผู้สนใจจากฟอร์มการเก็บข้อมูลหน้าเว็บไซต์ หรือ จากรายชื่อที่มีจากช่องทางอื่น ๆ ก็สามารถนำเข้าข้อมูลทั้งหมดเพื่อจัดสรรและติดตามอย่างเป็นระบบ

เปลี่ยนจากผู้สนใจให้เกิดโอกาสการขาย

ให้ทีมขายสามารถติดตามการขายด้วยเครื่องมืออันทรงพลัง อาทิ ระบบปรับแต่ง Email Template, ระบบ log บันทึกรายละเอียดของลูกค้า เช็คจำนวนการติดตามด้วย Email, SMS, ปรับระดับความสนใจ, โอกาสการขายอื่น ๆ

สร้างชุดคำตอบที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของคุณแบบง่าย ๆ ด้วย Template

จัดสรร Template ชุดคำตอบ จากประสบการณ์องค์กร เพื่อสร้างการทำงานที่มีมาตรฐาน และ ลดเวลาการทำงาน ที่ไม่จำเป็น

ขับเคลื่อนการขายได้ง่ายกว่าด้วย UI ที่ใช้ง่าย

สามารถดู ข้อมูลของเซลตามรายบุคคล ว่าถือข้อมูลลูกค้าทั้งหมดกี่ราย และลูกค้าแต่ละราย อยู่ในขั้นตอนการขายขั้นตอนไหนจากหน้าเดียว ใช้ในการวิเคราะห์ยอดขายรายเดือนได้ง่าย