ลงทะเบียนผู้ขายด้วยตนเอง

การลงทะเบียนผู้ขายที่ง่ายและรวดเร็วช่วยให้ผู้ขายสามารถลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดที่สมบูรณ์ ระบบตรวจสอบบัญชีผู้ขายซ้ำและเก็บเอกสารการยืนยันตัวตน สามารถลงทะเบียนได้ง่าย 

ขั้นตอนการอนุมัติ

ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์เต็มที่ในการอนุมัติหรือปฏิเสธสินค้าที่ผู้ขายอัปโหลด ผลิตภัณฑ์ที่อัพโหลดโดยผู้ขายสามารถแสดงในตลาดกลางได้หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ เพื่อป้องกันการขายสินค้าที่ไม่เหมาะสมในระบบ

แดชบอร์ดผู้ขาย

แผงควบคุมผู้ขายสำหรับผู้ขายแต่ละรายช่วย ช่วยทำให้เข้าใจสินค้าคงคลังและสถานะการสั่งซื้อได้ง่าย 
สรุปคำสั่งซื้อฟังก์ชันการเรียงลำดับรายงานการขายผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดรายละเอียดรายได้และอื่น ๆ อีกมากมาย

การจัดการผลิตภัณฑ์

ผู้ขายสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบผลิตภัณฑ์ผ่านระบบของตลาดกลางได้เอง

แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมและรายงานต่างๆของระบบ Marketplace เพื่อช่วยให้คุณจัดการธุรกิจได้ดีขึ้น

การจัดการผู้ขาย

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มอนุมัติหรือปฏิเสธผู้การสมัครสมาชิกของขายหรือผลิตภัณฑ์, ดูรายละเอียดผู้ขายทั้งหมดกำหนดค่าคอมมิชชันแลประสิทธิภาพของร้านค้าออนไลน์และปริมาณการใช้งาน

ตั้งค่าคอมมิชชัน

ตั้งค่าคอมมิชชั่นที่ขายในแต่ละหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ โดยคอมมิชชันคิดเป็นร้อยละ

การจัดการสินค้าคงคลัง

ดูภาพรวมของสินค้าคงคลังแต่ละหน้าร้าน และตั้งค่าการแสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ในสต็อกสำหรับผู้ขายทั้งหมด

การแจ้งเตือนแบบรวม

ส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของร้านค้าผู้ขายและลูกค้า แจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ

การจัดส่งสินค้าและส่วนลด

ผู้ขายสามารถตั้งค่าการจัดส่ง ได้หลายช่องทางและกำหนดค่าส่งในแต่ละช่องทางได้ หรือการทำส่วนลดเฉพาะร้านค้าได้

จัดการคำสั่งซื้อ

ให้ผู้ขายสามารถะปรับสถานะคำสั่งซื้อสร้างและพิมพ์ใบแจ้งหนี้แลหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ ฯลฯ ตามสถานะที่ผู้ดูแลได้มีการกำหนดไว้

รายงานยอดขายของร้านค้า

ผู้ดูแลหลังสามารถดูรายละเอียดยอดขายของแต่ละร้านค้าได้

หน้าร้านค้าของผู้ขาย

ผู้ขายแต่ละรายจะมี URL หรือ LINK หน้าร้านที่ไว้แสดงรายการสินค้าของร้านตนเอง เพื่อไว้โปรโมต โดยที่ไม่มีรายการสินค้าจากร้านอื่นมาปะปน