NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565"

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมภาคใต้ NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม “Open Innovation Road Show ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2565”

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าฟังการเเนะนำกลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด (Open innovation) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 1.5 ลบ. สำหรับการทำต้นเเบบนวัตกรรม

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (Zoom Meeting) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม – จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้ประกอบการ อาจารย์ และผู้ที่สนใจ

*ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/3pDilWa

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านทางอีเมลที่ท่านสมัคร

รับสมัครจำนวนจำกัด โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิในการรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. นวัตกรรมคืออะไร

2. กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเเบบเปิด

3. แนะนำการลงทะเบียนสำหรับสมาชิก การยื่นขอรับการสนับสนุน

4. การเตรียมข้อมูลสำหรับการ Pitching Concept Idea

5. ตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจาก NIA

6. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการของหน่วยงานในพื้นที่

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

090-884-0355 (คุณจิตติมา)

089-658-5231 (คุณศตพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com

 

ที่มา : https://www.facebook.com/NIAThailand

Let's get cracking