เตรียมพบกับ กิจกรรม "OPEN INNOVATION ROAD SHOW & PITCHING CONCEPT IDEA ภาคใต้ ครั้งที่ 1"

NIA ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับฟังการบรรยายรายละเอียดการสนับสนุนทุน และยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2564
*แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 1 พฤศจิกายน 2564

Highlight ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ ได้แก่

- นวัตกรรมคืออะไร

- แนะนำกลไกสนับสนุนของทาง สนช.

- การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแบบเปิด

- ให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการนวัตกรรม
 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://shorturl.asia/bo1xh
 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอ Pitching concept idea 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอธิบายกลไกการสนับสนุนทุน ได้ที่ https://shorturl.asia/bo1xh

(เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)

ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอ

โครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

—————————

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

087-383-8053 (คุณรุ่งทิพย์)

086-963-0777 (คุณนันทัชพร)

E-mail: Openinnovation.psu@gmail.com
 

ที่มา : https://www.nia.or.th/OpenInnovation-Road-Show-Pitching-concept-idea-south

Let's get cracking