NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนพบกับกิจกรรม “PITCHING CONCEPT IDEA ภาคใต้ ครั้งที่ 1"

NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนพบกับกิจกรรม “PITCHING CONCEPT IDEA ภาคใต้ ครั้งที่ 1"

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการภาคใต้ทุกท่าน NIA ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโอกาสสำหรับ SMEs และ Startup สำหรับยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน Open innovation จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 

พบกับ กิจกรรม “Pitching concept idea ภาคใต้ ครั้งที่ 1"

ผ่านการสัมมนาออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting)
 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
 

Highlight ภายในกิจกรรมประกอบด้วย

09:00 - 12:00 Pitching concept idea
 

*สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ Pitching concept idea ต้องดำเนินการยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/nia

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม 2564 เท่านั้น

แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 6 ตุลาคม 2564

 

ที่มา: nia.or.th/Pitching-concept-idea-south

Let's get cracking