กรมสรรพากรจะเปิดให้บริการยื่น และชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่

กรมสรรพากรจะเปิดให้บริการยื่น และชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564

"เพื่อให้สมาชิกสามารถจัดเตรียมข้อมูลผู้ใช้งาน และสิทธิการใช้งานบนระบบได้อย่างต่อเนื่อง"

​​​​​​​ขอให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของระบบ EFILING ยืนยันบัญชีผู้ใช้งาาน

ระบบ E-FILING กรมสรรพากร สามารถยืนยันบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้ระบบงานใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร สามารถสมัครออนไลน์ ที่ www.rd.go.th

ที่มา: https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/09/New_eFiling.png

Let's get cracking