ระบบทีมเซล

ระบบจัดการการขาย บริหารทีมขายในองค์กร ช่วยในการบริหารจัดการต่าง ๆ เช่น การทำใบเสนอราคา  การตั้งค่าคอมมิสชั่น การเพิ่มกลุ่มลูกค้า เป็นต้น
​​​​​​​

การจัดการทีมขายผ่าน CRM สำหรับธุรกิจ B2B E-commerce ใน SalesOne.co

SalesOne.co เสนอคุณสมบัติการจัดการทีมขายผ่านระบบ CRM (Customer Relationship Management) ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการทีมขายในธุรกิจ B2B E-commerce ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติการจัดการทีมขายผ่าน CRM ของเรา คุณสามารถติดตามและจัดการกับทีมขายของคุณได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการขาย การจัดการกิจกรรมขาย และการติดตามลูกค้า

การใช้คุณสมบัติการจัดการทีมขายผ่านระบบ CRM เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทีมขายให้มีประสิทธิภาพสูง คุณสามารถติดตามความสำเร็จในการขายของทีม ตรวจสอบกิจกรรมขายที่ดำเนินไป และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ