ระบบนี้ช่วยให้เอเจนซี่ทัวร์สามารถตั้งค่าส่วนลดการขายส่งให้กับแต่ละแพ็คเกจทัวร์ได้ โดยสามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือมูลค่าคงที่ตามความต้องการของลูกค้าที่เป็นตัวแทนขายทัวร์

ด้วยระบบขายส่งทัวร์นี้ เอเจนซี่ทัวร์สามารถจัดการทั้งทัวร์เข้าประเทศและออกจากประเทศอย่างง่ายด้วยกัน และสามารถให้บริการแพ็คเกจทัวร์ต่างๆ ที่เป็นตัวแทนขายทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าที่เป็นตัวแทนขาย

ระบบนี้มีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าส่วนลดสำหรับแต่ละแพ็คเกจทัวร์ สามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาปกติหรือเป็นมูลค่าคงที่ ทำให้เอเจนซี่ทัวร์สามารถให้ราคาที่แข่งขันและสร้างความน่าสนใจให้กับตัวแทนขายทัวร์ที่เป็นลูกค้าของพวกเขา

ระบบนี้มีความสะดวกสบายในการจัดการการขายส่งทัวร์ ช่วยให้เอเจนซี่ทัวร์ทำการจองและยืนยันการสำรองจากตัวแทนขายทัวร์ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีรายงานและวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการขายส่งทัวร์ เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเอเจนซี่ทัวร์ในการติดตามผลการขายและการตัดสินใจทางธุรกิจ

โดยใช้ระบบขายส่งทัวร์นี้ เอเจนซี่ทัวร์สามารถเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการการขายส่งทัวร์ ดึงดูดส่วนแบ่งลูกค้าตัวแทนขายทัวร์มากขึ้น และเพิ่มรายได้จากการขายทัวร์ที่มีมากขึ้นในแบบขายส่ง