ระบบจองทัวร์

ระบบจองทัวร์รองรับการจองทั้งแบบคิวการจองทุกวัน (Routine) และแบบคิวการจองระบุวัน (Specific Date) พร้อมทั้งสามารถกำหนดช่วงเวลาและราคาตามแพ็คเกจต่างๆ อายุของลูกค้า ตัวเลือกสินค้าและอื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว เอเจนซี่ทัวร์ (OTA) และสถานที่ท่องเที่ยว (Attraction)

ด้วยระบบจองทัวร์นี้ ลูกค้าสามารถทำการจองทัวร์และกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเลือกคิวการจองที่เหมาะกับตัวเอง ว่าจะทำการจองในแบบคิวที่สามารถจองในทุกวันที่มีว่าง (Routine) หรือจะเลือกวันที่ตั้งแต่แรกแล้วนั่งตามวันนั้นๆ (Specific Date)

ระบบยังสนับสนุนให้กับผู้ให้บริการทัวร์และกิจกรรมให้สามารถกำหนดช่วงเวลาในการท่องเที่ยวเพื่อจัดการกับกิจกรรมที่มีผู้ให้บริการเข้ามาในแต่ละวัน ทำให้การจัดตารางการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและประหยัดเวลาในการจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการทัวร์สามารถกำหนดราคาในแบบที่เหมาะกับแพ็คเกจต่างๆ รวมถึงกำหนดราคาตามอายุของลูกค้า และตัวเลือกสินค้าเสริมอื่นๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติม ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การจองที่ตรงกับความต้องการและประสิทธิภาพในการบริการ

ระบบจองทัวร์เสริมสร้างความสะดวกสบายให้กับธุรกิจเอเจนซี่ทัวร์ (OTA) ที่มีการให้บริการแพ็คเกจทัวร์หลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจัดการกิจกรรมและตารางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ ระบบนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการจองทัวร์และกิจกรรมอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดี