ระบบที่ช่วยในการสร้างชุดคำถามที่พบบ่อยเพื่อนำไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ มีส่วนช่วยในการให้คำตอบที่ลูกค้าต้องการ ลดการสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางอื่น และสามารถสร้างคำถาม/คำตอบตามภาษาของเว็บไซต์ได้อีกด้วย