ลูกค้าคุณเป็นของคุณ 100 % First Party data

ไม่ต้องเป็นกังวลที่จะโปรโมทลูกค้ามายังระบบของเรา หรือแม้กระทั้งนำเข้าฐานลูกค้าเดิมเข้ามา เพราะข้อมูลลูกค้าของท่านจะเป็นของท่านเท่านั้น ไม่แชร์กับใคร ท่านมีสิทธิ์ที่จะลบ ส่งออกข้อมูลต่างๆได้อย่างอิสระ
​​​​​​​

ทำไมธุรกิจควรมีข้อมูลที่เป็นเจ้าของ (Owned Data) ใน SalesOne.co

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง ธุรกิจทุกแวดวงควรมีการควบคุมและเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจ การมีข้อมูลที่เป็นเจ้าของ (Owned Data) เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญอย่างมาก

SalesOne.co เสนอแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นเจ้าของได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกิจกรรมและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า ประวัติการซื้อ และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลที่เป็นเจ้าของ (Owned Data) เป็นครอบครองและความเชื่อมโยงของธุรกิจ และสามารถใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม ตลาด เพื่อช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

การมีข้อมูลที่เป็นเจ้าของ (Owned Data) ที่ SalesOne.co มีเสนอ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความสามารถในการตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลที่เป็นเจ้าของได้อย่างมีประสิทธิภาพ