ระบบจัดการ LEAD

ระบบจัดการ LEAD ชักนำผู้สนใจจากฟอร์มการเก็บข้อมูลหน้าเว็บไซต์ ระบบสถานะ เก็บประวัติการติดตามการขายของลูกค้าอย่างใกล้ชิด