LINE OA NOTIFY

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนสถานะคำสั่งซื้อผ่าน LINE ในระบบเว็บ E-commerce และระบบจองบริการ ช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลการอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อและการจองทันที ซึ่งทำให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจและลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบาย

ด้วยการรวมระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนและอัปเดตโดยตรงบนบัญชี LINE เกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อหรือการจอง ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อใน E-commerce อัปเดตสถานะการจัดส่ง หรือยืนยันการจองห้องพักหรือบริการอื่นๆ ลูกค้าสามารถทราบข้อมูลทันทีในทุกขั้นตอนของกระบวนการ

นอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งข้อความสำหรับแต่ละสถานะคำสั่งซื้อได้เอง ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ระบบแจ้งเตือนให้เหมาะกับแบรนด์และให้ข้อความที่ประณีตตามสถานะคำสั่งซื้อเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อความที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

การใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่าน LINE เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจ ลูกค้ายินดีที่ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการจองอย่างทันที และฟังก์ชันการปรับแต่งข้อความที่เปิดให้ใช้งานให้กับธุรกิจให้ความคงเส้นคงวาในการสื่อสารและบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

โดยรวม ฟังก์ชันการแจ้งเตือนผ่าน LINE ในระบบเว็บ E-commerce และระบบจองบริการเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดออนไลน์และให้ลูกค้าทำการซื้อและจอง E-voucher อย่างสะดวกสบาย ระบบนี้ช่วยประสิทธิภาพกระบวนการการขายและจองบริการอย่างมีประสิทธิภาพและให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่เรียบร้อยและพึงพอใจในการใช้บริการ E-voucher ที่มีการแจ้งเตือนผ่าน LINE