PAYMENT GATEWAY

ทางเรามีระบบเชื่อมต่อ Payment Gateway กับธนาคารโดยตรง ซึ่งรองรับธนาคารอย่างครบครันเช่น ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), และธนาคารออมสิน (GSB) รวมถึงการเชื่อมต่อผ่านบริการชื่อดังอย่าง 2c2p และ Omise

การเชื่อมต่อ Payment Gateway นี้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน ทำให้คุณสามารถรับชำระเงินได้ตามที่คุณต้องการ และให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าของคุณในการชำระเงินออนไลน์

มาร่วมเชื่อมต่อ Payment Gateway กับธนาคารท้องถิ่นที่คุณต้องการและเตรียมให้คุณพร้อมรับชำระเงินและเติบโตในธุรกิจของคุณอย่างสบายใจ