SALES CRM OTA

ระบบช่วยในการสร้างใบสั่งซื้อและรองรับการสั่งซื้อแบบออฟไลน์ผ่านทางโทรศัพท์หรือแชท ทำให้การยืนยันและตรวจสอบที่นั่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อกลับได้ในทันที ระบบนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารทีมขายทัวร์ช่วยให้ธุรกิจเอเจนซี่ทัวร์สามารถบริหารจัดการทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การสร้างใบสั่งซื้อเป็นเรื่องง่ายสำหรับเอเจนต์ที่ต้องการทำการสั่งซื้อให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ระบบยังรองรับการสั่งซื้อแบบออฟไลน์ที่ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์หรือแชท ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะทำการสั่งซื้อออนไลน์ และเอเจนต์สามารถดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของการสั่งซื้อและที่นั่งที่ว่างโดยเร็วและตรงตามความต้องการ

นอกจากนี้ ระบบยังช่วยในการติดตามและตอบกลับลูกค้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การยืนยันการสั่งซื้อและการตรวจสอบของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

รวมถึง ระบบบริหารทีมขายสำหรับธุรกิจเอเจนซี่ทัวร์ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความแข่งขันสูง