SEARCH SUGGESTTION

เมื่อลูกค้าเริ่มพิมพ์คำค้นหา โมดูล SEARCH SUGGESTION จะทันทีแสดงรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับตัวอักษรที่ลูกค้ากำลังพิมพ์อยู่ คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ตรงกับคำค้นหาได้อย่างรวดเร็ว การค้นหาที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

รายการสินค้าแนะนำจะถูกแสดงในรูปแบบของรายการ พร้อมกับรูปภาพสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถรู้จักสินค้าและพิจารณาตัวเลือกที่เป็นไปได้ตามความต้องการของพวกเขา

โดยการทำให้กระบวนการค้นหาเร็วขึ้นและมีรายการสินค้าแนะนำที่น่าสนใจ โมดูล SEARCH SUGGESTION ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและกระตุ้นความสนใจในการเริ่มการเลือกซื้อสินค้า สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดอัตราการแปลงขายที่สูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาลูกค้า

โมดูล SEARCH SUGGESTION เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในเว็บไซต์ E-commerce มันทำให้กระบวนการค้นหาง่ายขึ้น ให้รายการสินค้าแนะนำที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มความสุขให้กับลูกค้า ในที่สุดก็ช่วยสร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ