SIZE GUIDE

ใส่รายละเอียดขนาดให้กับสินค้ าและสร้าง template size guide ก่อนเอาไปผูกกับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าขนาดสินค้าไหนที่เหมาะสำหรับลูกค้า เช่น ขนาดเสื้อไซซ์ S รอบอกเท่าไหร่ เป็นต้น