ระบบคลังสินค้าของเรามีความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการคลังสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง ท่านสามารถกำหนดและจัดการคลังสินค้าให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน รวมถึงการขายสินค้าในแต่ละสาขาสามารถเลือกสินค้าตามคลังที่ต้องการได้อย่างอิสระ

ความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการคลังสินค้ามากกว่า 1 คลังในระบบของเราทำให้ท่านสามารถจัดการสินค้าในทุกสาขาของธุรกิจของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถแยกสินค้าตามคลังสินค้าที่ต้องการให้แต่ละสาขาใช้งาน ซึ่งช่วยให้การจัดการสินค้าและการเตรียมสินค้าสำหรับขายในแต่ละสาขาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถใช้ระบบคลังสินค้าของเราเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการบริหารจัดการสินค้าและการขายของธุรกิจของท่าน ด้วยความสามารถในการเลือกสินค้าตามคลังที่ต้องการ ท่านจะสามารถควบคุมการจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจของท่านอย่างเป็นอิสระ