กรณีถ้าใช้บริการกับทาง SALESONE แล้ว ทาง SALESONE เกิดเหตุสุดวิสัย จะไม่ทำระบบต่อ (discontinue service)

Q กรณีถ้าใช้บริการกับทาง SALESONE  แล้ว ทาง SALESONE เกิดเหตุสุดวิสัย จะไม่ทำระบบต่อ (discontinue service)  แบบนี้จะมีการช่วยเหลือ หรือ การให้ลูกค้าใช้งานได้ต่ออย่างไรบ้าง ?


​​​​​​​A การ discontinue service จะเกิดขึ้นได้ยากมาก เนื่องจากโมเดลทางธุรกิจของ Platform salesone และธุรกิจใกล้เคียงกันอาทิ เทพshop wix shopify จะออกแบบมาไว้ดูแลลูกค้าจำนวนมาก  แต่หากเกิดเคสดังกล่าว จะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปีเพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาจัดเตรียมหา platform อื่นๆ และให้บริการในการส่งต่อไปข้อมูลไปยัง platform อื่นๆครับ


​​​​​​​