นโยบายการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับเว็บโรงแรม

การแก้ไขนโยบายต่าง ๆ สำหรับโรงแรม

​​​​​​​https://salesone.co/th/c/kb/Policy-Amendment