การแลกสินค้าจากคะแนนสะสม (สำหรับ Dealer)

การแลกสินค้าจากคะแนนสะสม (สำหรับ Dealer)

การแลกสินค้าจากคะแนนสะสมด้วยระบบ Dealer Portal 

 

วิธีการใช้งาน

1. กดคลิกที่เมนู "คำสั่งซื้อ" -> คะแนนสะสม จะแสดงคะแนนสะสม และรายละเอียดต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

  1) แถบแลกสินค้าจากคะแนนสะสม : แถบแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่สามารถแลกได้ มีทั้งแบบแลกด้วยคะแนนอย่างเดียว กับแบบที่ต้องใช้คะแนนบวกเงินสด
  2) แถบประวัติคะแนน : แถบแสดงรายการได้รับ หรือใช้คะแนน

2. เลือกสินค้าที่ต้องการแลก แล้วกดปุ่ม "แลก" จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดสินค้าขึ้นมา สามารถระบุจำนวนที่ต้องการ หากแน่ใจแล้วให้กดปุ่ม "Redemption"

​​​​​​​

3. หลังดปุ่ม "Redemption" สินค้าจะเข้าไปสู่ตะกร้าสินค้าล่างขวา ให้กดคลิกเพื่อแสดงหน้าต่างรายการสินค้าที่เลือกไว้ ตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการแลกก่อนกดปุ่ม "สั่งซื้อสินค้า XXX พ้อยท์" และดำเนินการตามขั้นตอนจนจบ