การใช้งานระบบแจ้งเรื่อง (สำหรับ Dealer)

การใช้งานระบบแจ้งเรื่อง (สำหรับ Dealer)

การใช้งานระบบแจ้งเรื่องสำหรับ Dealer ด้วยระบบ Dealer Portal แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน

1.  ตอบ : สำหรับเข้าอ่านรายละเอียดหัวข้อที่เคยติดต่อ หรือสนทนากับเจ้าหน้าที่
2. เพิ่มตั๋ว : สำหรับเพิ่มหัวข้อติดต่อเจ้าหน้าที่หัวข้อใหม่


1. ตอบ
สำหรับเข้าอ่านรายละเอียดหัวข้อที่เคยติดต่อ หรือสนทนากับเจ้าหน้าที่
วิธีใช้งาน : กดคลิกที่ปุ่ม "ตอบ" จะแสดงหน้าต่างหัวข้อติดต่อเจ้าหน้าที่ขึ้นมา จะรายละเอียดการสนทนาทั้งหมด และสามารถพิมพ์แจ้งเพิ่มเติมได้

 


2. เพิ่มตั๋ว
สำหรับเพิ่มหัวข้อติดต่อเจ้าหน้าที่หัวข้อใหม่
วิธีใช้งาน : กดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มตั๋ว" จะแสดงหน้าต่าง "Add Ticket" ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่

  1) Title : ช่องกรอกหัวข้อที่ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่
  2) ข้อมูลใบแจ้ง : ช่องกรอกรายละเอียดของหัวข้อ
  3) Type of Case : เลือกประเภทเคสที่เกี่ยวข้อง
  4) ไฟล์แนบ : กดเพื่อแนบไฟล์ (ถ้ามี)

​​​​​​​  หลังใส่ข้อมูลครบแล้วให้กด "เปลี่ยนแปลงและบันทึก"