ขั้นตอนการดำเนินงานการตลาด Google Adword

ขั้นตอนการดำเนินงานการตลาด Google Adword  มีดังนี้ :

1.ลูกค้า แจ้งระบุ คีย์เวิร์ดโฆษณา ตามที่ต้องการในครั้งแรก หรือให้ทางบริษัทฯ แนะนำคีย์เวิร์ดในการโฆษณาเสนอลูกค้า /ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนคีย์ที่แนะนำได้  และ คอมเฟิร์มคีย์เวิร์ดในการจัดทำ (จำนวนคีย์ขึ้นอยู่ตามแพจเกจที่ทางบริษัทฯดูแล) 

2.การเข้าไปจัดการระบบ Google Adword ทำได้ 2 กรณี ( เกี่ยวข้องกับเงินเติมค่าโฆษณา ซึ่งจะต้องผูกกับบัตรเครดิตลูกค้า หรือการเติมเงินเข้าสู่ระบบ Google Adword จากลูกค้าโดยตรงเท่านั้น )

- กรณี ลูกค้าเคยมี Account กับทาง Google Adword  อยู่แล้ว  ลูกค้าสามารถส่ง Account Google ID ให้ทางทีมงานเข้าไปบริหารจัดการได้เลย 

- กรณี ลูกค้าไม่เคยมี Account กับทาง Google Adword  บริษัทฯ จะทำการสร้าง Account  ให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบ ทำการเติมเงินค่าโฆษณา

 3. หากคีย์เวิร์ดทำการ Setting เรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะแค๊ปการแสดงผลของคีย์นั้นๆ ที่ทำการตลาดแจ้งให้ลุกค้ารับทราบ (ลูกค้าสามารถเช็คด้วยตัวเองได้จากเว็บค้นหา Google พิมพ์คีย์ที่ฝากโฆษณา การเช็คงานจะต้องเช็คงานช่วง 9.00 – 12.00 น. เท่านั้น)

4.ช่วงเวลาในการดูแล ลุกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงคีย์เวิร์ดได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงแนะนำให้เปลี่ยนเดือนละครั้ง หรือบริษัทฯ จะแนะนำคีย์เวิร์ดให้ กรณีที่คีย์นั้นๆ มีการค้นหาน้อย  และใช้งานไม่ได้