ตั้งค่าสถานะการจองและการส่งอีเมล์

 สถานะการจอง: เลือกสถานะการจอง ดังนี้
  - Unpaid: ยังไม่ชำระเงิน
  - Paid: ชำระเงินแล้ว
  - Cancled: ยกเลิก


สามารถแต่ละสถานะ  เพิ่มลด หรือแก้ไข สถานะ ได้ที่
https://cloud.roomcloud.co/th/room/booking_status


1 หากต้องการปรับเปลี่ยน ค่าหรือ ข้อความในอีเมล์สามารถกด Edit สถานะนั้นๆ 
2 หากต้องการปรับคืนเป็นค่าเริ่มต้น
คลิ๊ก tab รูปแบบอีเมล์ และสามารถแก้ไข Subject และ body ของEmail ได้ 
เมื่อแก้ไขเสร็จให้กดปุ่มบันทึก

สำหรับส่วน ข้อมูลที่เป็นการ ดึงข้อมูล จากนโยบาย  ที่ผูกกับ นโยบายของห้อง สามารถเข้าไปแก้ไขรายละเอียดโดย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คู่ที่หัวข้อนโยบายคลิ๊กที่นี่
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​หรือ กรณี ที่ไม่ต้องการให้แสดง นโยบาย สามารถลบ Code ส่วนที่เป็น Tag ได้ในกรอบ สีแดงด้านบน  

* หมายเหตุ เนื้อหาจะรองรับแค่ภาษาเดียว แต่สามารถใส่เป็นข้อมูลลักษณะ " Reservation confirm / ยืนยันการจอง "  แบบนี้ได้