แนะนำการใช้งานหน้าหลัก (สำหรับ Dealer)

แนะนำการใช้งานหน้าหลัก (สำหรับ Dealer)
แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. แบนเนอร์ : ส่วนแรกที่แสดงข้อมูล ข่าวสาร หรือโปรโมชั่นแนะนำ

2. ส่วนข้อมูลพื้นฐาน

  1) ข้อมูลสมาชิก : แสดง "ชื่อ" กับ "อีเมล์" ของ Dealer
  2) ข่าวบริษัท : แสดงข่าวสารของบริษัท
  3) ข้อมูลส่วนการสั่งซื้อ : 
      3.1) Basic : กลุ่มของ Dealer (ชื่อที่แสดงขึ้นอยู่กับกลุ่มที่ Dealer อยู่ และขึ้นกับการตั้งค่าของบริษัท เช่น Basic, Broze, Silver, Gold เป็นต้น)
      3.2) ใบสั่งซื้อ : แสดงให้เห็นว่ามีการสั่งซื้อไปกี่ครั้ง และมีเมนูลัดสำหรับกดไปหน้า "ใบสั่งซื้อ" กับ "ใบเสนอราคา"
​​​​​​​      3.3) คะแนนสะสม : แสดงคะแนนสะสมของ Dealer และมีเมนูลัดสำหรับกดไปหน้า "คะแนนสมสม"

3. ใบสั่งซื้อสินค้า : แสดงรายการสั่งซื้อล่าสุด 3 รายการ และมีเมนูลัดสำหรับกดไปหน้า "คำสั่งซื้อ"

4. คูปองส่วนลด : แสดงรายการคูปองส่วนลดที่สามารถใช้ได้ในช่วงเวลานั้น