การเปิดใช้งานระบบ "รับที่สาขา"


การเปิดใช้งานระบบ "รับที่สาขา"
ใช้สำหรับเปิดช่องทางการรับสินค้า นอกเหนือจากการขนส่งปกติ

(ตัวอย่าง การเลือกช่องทาง "รับที่สาขา" ที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "คลังสินค้า"

​​​​​​​​​​​​​​


2. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ "จัดการร้านค้า" -> "ร้านค้าสาขา" แล้วไปที่สาขาที่ต้องการเปิดใช้งาน "รับที่สาขา" กดปุ่มดำเนินการ เลือกแก้ไข

​​​​​​​


3. แถบบทนำ ให้กดที่หัวข้อ "Pickup Point" แล้วปรับเป็น Yes และกดบันทึกเปลี่ยนแปลง

​​​​​​​​​​​​​​