การเพิ่มช่วงเวลาการจอง (สำหรับทัวร์)

​​​​​​​​​​​​​​

 

การเพิ่มช่วงเวลาการจอง (สำหรับทัวร์)

การเพิ่มช่วงเวลาการจอง สำหรับนำไปเชื่อมกับการจองทัวร์

(ตัวอย่าง ช่วงเวลาการจองที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สินค้าและบริการ"

​​​​​​​


2. เลือกเมนู "การจอง" -> "ช่วงเวลาการจอง" จะแสดงรายการช่วงเวลาการจองต่าง ๆ ที่เพิ่มไว้

​​​​​​​​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มช่วงเวลา"

​​​​​​​

       1) Name: ตั้งชื่อช่วงเวลา เช่น Morning
​​​​​​​​​​​​​​       1) Start Time: ระบุเวลาเริ่มต้นช่วงเวลาทัวร์
       2) End Time: ระบุเวลาสิ้นสุดช่วงเวลาทัวร์

​​​​​​​       เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกเปลี่ยนแปลง

  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการช่วงเวลาที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขช่วงเวลาที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบช่วงเวลาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง