การเพิ่มตัวเลือกการจอง (สำหรับทัวร์)

​​​​​​​​​​​​​​

 

การเพิ่มตัวเลือกการจอง (สำหรับทัวร์)

การเพิ่มตัวเลือกการจอง สำหรับนำไปเชื่อมกับการจองทัวร์

(ตัวอย่าง ตัวเลือกการจองที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สินค้าและบริการ"

​​​​​​​


2. เลือกเมนู "การจอง" -> "ตัวเลือกการจอง" จะแสดงรายการตัวเลือกต่าง ๆ ที่เพิ่มไว้

​​​​​​​​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มรายการ"
     2.1.1 แถบ "บทนำ"

​​​​​​​

       กรอกชื่อประเภทตัวเลือก แล้วกดปุ่มบันทึกเปลี่ยนแปลง แล้วกดแก้ไขตัวที่เพิ่งสร้างจะแสดงแถบใหม่ขึ้นมา

     2.1.2 แถบ "ตัวเลือก"

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
     แถบ "ตัวเลือก" เลือกที่จะเพิ่มตัวเลือกหรือไม่เพิ่มก็ได้ (กรณีที่ไม่เพิ่ม ตอนนำไปเชื่อมกับการจองจะให้กรอกตัวเลือกแทน เหมาะสำหรับทัวร์ที่มีตัวเลือกหลากหลาย)

         หน้าต่าง "เพิ่มตัวเลือก" กรอกชื่อตัวเลือกแล้วกดบันทึก ทำวนซ้ำจนครบ

​​​​​​​
     หลังจากกรอกทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง 

  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการตัวเลือกที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขตัวเลือกที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบตัวเลือกที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง