การเพิ่มกลุ่มลูกค้า และการใช้งาน


การเพิ่มกลุ่มลูกค้า และการใช้งาน
การแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ จะช่วยในการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การทำโปรโมชั่นส่วนลดเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น

(ตัวอย่าง กลุ่มลูกค้า ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน"

​​​​​​​


2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ลูกค้า" -> "กลุ่ม"


​​​​​​​     2.1 ส่วนที่ 1 : เพิ่มกลุ่ม

          หลังกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มกลุ่ม" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้พิมพ์ชื่อกลุ่มในช่อง "ชื่อ" แล้วกดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง"


   2.2 ส่วนที่ 2 : ปุ่มดำเนินการ

          ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ กลุ่มที่ทำการเพิ่มไว้*วิธีการผูกสมาชิกกับกลุ่มที่สร้าง

​​​​​​1.  ไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน"
​​​​​​​

2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ลูกค้า" -> "รายชื่อ" แล้วกดปุ่ม "ดำเนินการ" -> รายละเอียด ของสมาชิกที่ต้องการผูกกลุ่ม จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา


​​​​​​​3. หน้าต่าง อัปเดตองค์กร ให้กดปุ่ม "แก้ไข"


4. หน้าต่าง "แก้ไข" ให้เลื่อนไปที่หัวข้อ "กลุ่มสมาชิก" เลือกกลุ่มที่ต้องการผูก เสร็จแล้วกดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง"

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​