การปรับสถานะตัวแทนที่สมัครใหม่


 

การปรับสถานะตัวแทนที่สมัครใหม่
เมื่อมีการสมัครสมาชิกใหม่ที่เว็บไซต์เสร็จแล้ว จะยังไม่สามารถใช้ User กับ Password ชุดนั้นได้ จนกว่าทางเจ้าหน้าที่จะทำการปรับสถานะของ User จาก Pending เป็น Active เสียก่อน

ตัวอย่าง ตัวอย่างตัวแทน ตามรูปด้านบน


มีวิธีการดังนี้
1. ไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน"


2.  ตรงหัวข้อ "ลูกค้า" ให้เลือกเมนู "รายชื่อ" จากนั้นเลื่อนไปที่ User ที่ต้องการ Active แล้วกดปุ่ม "ดำเนินการ" -> รายละเอียด


3. หน้าต่างจัดการข้อมูลสมาชิกที่แสดงขึ้นมา ให้สังเกตตรง Status คือ Pending ให้เรากดปุ่ม "แก้ไข" ทางขวามือ


4. ตรง "สถานะ" ให้กดคลิกที่ช่อง "Wait for approve" จากนั้นให้คลิกที่ "Active" เสร็จแล้วกดปุ่ม "บันทึกเปลี่ยนแปลง"