การจัดการสาขา : Home

 

การจัดการสาขา : Home

การจัดการหน้าหลักของสาขา

(ตัวอย่าง Home ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"

 

2. เลือกเมนู "สาขา" - > กดปุ่ม "จัดการ"  ของสาขาที่ต้องการตั้งค่าเพิ่มเติม

​​​​​​​​​​​​​​


3. เลือกเมนู "Home"

​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.1 ปุ่ม "การตั้งค่า : สำหรับเพิ่มรูปแบนเนอร์และข้อความที่หน้าเว็บไซต์

​​​​​​​

​​​​​​​ตัวอย่างรูปแบนเนอร์และข้อความที่เพิ่มจากปุ่ม "การตั้งค่า"


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.1.1 แถบ "รายละเอียด" : กรอกเฉพาะชื่อหัว เช่น ห้องประชุม : MONOCEROS พัทยา

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​             3.1.2 แถบ "รูปภาพ"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​               2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​          เมื่อใส่ครบทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง


​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.2 ชื่อ : ช่องกรอกหัวข้อข้อความด้านล่างแบนเนอร์
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.3 ​​​​​​​สถานะ : เลือก "แสดง" หรือ "ไม่แสดง"
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       3.4 เนื้อหา : ช่องกรอกเนื้อหาข้อความด้านล่างแบนเนอร์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​       เมื่อจัดการข้อ 3.2 - 3.4 แล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง