ข้อผิดพลาดทั่วไปในการตั้งค่าราคาสินค้าข้อผิดพลาดทั่วไปในการตั้งค่าราคาสินค้า

1. การกรอกราคาขาย กับราคาก่อนขายสลับกัน
 

    1) ราคา: ช่องกรอกราคาขายของสินค้า
    2) RTP Price: ช่องกรอกราคาก่อนขายของสินค้า


2. กรณีตั้งค่าราคาสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ต้องตั้งราคาขายด้วยราคาที่ถูกที่สุดของสินค้าชิ้นนั้น ๆ และกรอกราคาของตัวเลือกเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

ตัวอย่างสินค้า Tefal Emotion Stainless Steel Non-Stick Wok / Stir Frying Pan  ราคาขาย 900 บาท
 มีตัวเลือกสินค้า 2 ขนาด ขนาด 30 CM. - 900 บาท และขนาด 70 CM. - 1,500 บาท