วิธีการตั้่งค่าการเชื่อม Payment Gateway กับ 2c2p


​​​​​​​

วิธีการตั้่งค่าการเชื่อม Payment Gateway กับ 2c2p สามารถตั้งค่าได้เอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
​​​​​​​เตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในตาราง

  รายละเอียดที่ควรทราบ   ขั้นตอนTesting
  Marcahant ID   Login เพื่อดูใน 2c2p portal
  Secret key   Login เพื่อดูใน 2c2p portal
  URL 2c2p Portal (TEST)   https://demo2.2c2p.com/My2c2p/client/2.0
  User   ขอจาก 2c2p
  Password:   ขอจาก 2c2p

หลังจากทำการติดต่อกับทาง 2c2p เพื่อรับบริการ Payment Gateway แล้ว ทางลูกค้าต้องนำ Merchant ID กับ Secret Key มาตั้งค่าที่ช่องทางการชำระเงิน ดังนี้


วิธีการดูข้อมูล Merchant Id กับ Secret Key 


1. ไปที่ลิงก์ Url: https://demo2.2c2p.com/My2c2p/client/2.0 และล็อกอินเข้าสู่ระบบ
​​​​​​​    (ด้วยอีเมลกับรหัสผ่านที่ได้จากทาง 2c2p)

​​​​​​​


2. กดที่แถบ "OPTIONS"


3. หน้าแถบ "OPTIONS" ให้เลื่อนไปที่ตำแหน่งต่อไปนี้
    1) MERCHANT INFORMATION: ทำการคัดลอกข้อมูลจาก Merchant ID

​​​​​​​


    2) MERCHANT KEYS (SECRET KEY): ทำการคัดลอกข้อมูลจาก Current Merchant Authentication Key

​​​​​​​​​​​​​​

    หลังจากทำการคัดลอก Merchant ID กับ Secret Key มาแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า


​​​​​​​การตั้่งค่าการเชื่อม Payment Gateway กับ 2c2p

​​​​​​​1. ไปที่เมนู "การตั้งค่า" -> "ช่องทางการชำระเงิน" -> กดปุ่ม "เพิ่มเกตเวย์"


2. เมื่อแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้ว ให้ตั้งค่าตามด้านล่าง

​​​​​​​​​​​​​​    1) ชื่อ: ตั้งชื่อช่องทาง Payment Gateway
​​​​​​​​​​​​​​​​​​    2) Gateway : ให้เลือกเป็น "2c2p"
​​​​​​​​​​​​​​    3) Pending Status:  ให้เลือกเป็น "รอชำระเงิน"
    4) Success Status: ให้เลือกเป็น "ชำระแล้ว"
​​​​​​​    5) Fail Status : ให้เลือกเป็น "ยกเลิก"

  เสร็จแล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง
​​​​​​​

3. กดแก้ไขช่องทาง Payment Gateway 2c2p ที่เพิ่งสร้าง แล้วกดที่แถบ "การตั้งค่า" ให้ใส่ข้อมูลตามช่องด้านล่าง

    1) Merchant ID: นำ Merchant ID ที่คัดลอกไว้มาใส่
    2) Secret Key: นำ Secret Key ที่คัดลอกไว้มาใส่
    3) Test Mode: ปรับเป็น "Yes"

    เสร็จแล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง 


วิธีทดสอบการใช้งาน Payment Gateway 2c2p

​​​​​​​1. ไปที่ลิงก์ Url: https://developer.2c2p.com/docs/reference-testing-information และทำการคัดลอกข้อมูลบัตร Visa (มี 2 ชุด) กับ MasterCard


​​​​​​​2. จากนั้นทำการสั่งซื้อสินค้า เลือกช่องทางการชำระเงินเป็น "2c2p" และกดยืนยัน
    หน้าชำระเงินของ 2c2p: ให้กรอกเลขบัตร 4111111111111111 ในช่อง CARD NUMBER เมื่อกรอกแล้วช่องกรอกข้อมูลจะเปลี่ยนใหม่


3.​​​​​​​ หน้ากรอกข้อมูลใหม่

​​​​​​​


    1) CARD NUMBER: ช่องกรอกเลขบัตร
    2) EXPIRY DATE: ระบุเดือนปี ที่หมดอายุ ให้ระบุไปปีหน้า เช่น ปีนี้ 2023 ให้ระบุเป็น 11/24 เป็นต้น
    3) CVV/CVV2: กรอกเลข 123
    4) CARDHOLDER NAME: ช่องกรอกชื่อบัตร
    5) EMAIL ADDRESS: ช่องกรอกอีเมล

    เมื่อกรอกครบแล้วให้กดปุ่ม "CONTINUE PAYMENT"

4. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม "CONFIRM"


5. กรอกเลข 123456 ในช่องกรอก OTP 

​​​​​​​​​​​​​​


6. กดปุ่ม "Back to Merchant"

​​​​​​​


​​​​​​​7. จะแสดงหน้าต่างการชำระเงินสำเร็จ ให้กดปุ่ม "BACK TO MERCHANT"


​​​​​​​8. หลังจากกดปุ่ม "BACK TO MERCHANT" จากข้อ 7. จะกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ สามารถกดปุ่ม "ตรวจสอบคำสั่งซื้อที่นี่"

​​​​​​​

9. เสร็จแล้วให้ทำการทดสอบกับอีก 2 บัตร ตามข้อ 2 ถึง ข้อ 8 ใหม่อีกครั้ง
    Visa (Rejected Card): 4444333322221111 (OTP: 123456)
    MasterCard: 5555555555554444 (OTP: 123456)


*หลังจากทดสอบการใช้งานทั้ง 3 บัตรแล้ว และพร้อมนำขึ้นใช้งานจริง ให้แจ้งไปทาง 2c2p เพื่อขอ Merchant ID กับ Secret Key ชุดใหม่มาใส่แทนชุดเดิม และปรับ Test Mode เป็น "No" ก่อนกดบันทึกเปลี่ยนแปลง แล้วทำการทดสอบการสั่งซื้อใหม่ด้วยบัตรเครดิตตัวจริงเท่านั้น
 


*หากทดสอบแล้วติดปัญหาในส่วนไหนรบกวนแจ้งกลับมาครับ


​​​​​​​
ตรวจเช็คข้อมูลตามตารางด้านล่าง

  รายละเอียดที่ควรทราบ   ขั้นตอน ​​​​​​​(Production)
  Merchant ID   Login เพื่อดูใน 2c2p portal 
  Secret key   Login เพื่อดูใน 2c2p portal
  URL 2c2p Portal
​​​​​​​  (production)
  https://client.2c2p.com/2.0/Login
  User   ขอจาก 2c2p
  Password:   ขอจาก 2c2p

ตั้งค่าในระบบ Backofficeใหม่ เพื่อทดสอบในระบบจริง Production ในการทดสอบให้สั่งซื้อสินค้าและทดสอบด้วยบัตรเครดิตจริง เท่านั้น
​​​​​​​

(ควรทำหลังจากทดสอบการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมนำเว็บไซต์ขึ้นโดเมนจริง)​​​​​​​

กรณีต้องการเพิ่ม ช่องทางการชำระเงินอื่นๆ สามารถติดต่อเปิดบริการกับ 2c2p เพื่อเปิดบริการ 
​​​​​​​ช่องทางการชำระเงินจะมีขึ้นมาในหน้านี้ ตามรูปด้านล่าง  ไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มอีกช่องทางในระบบ salesone