ข้อแนะนำในการเตรียมไฟล์วิดีโอ สำหรับนำไปผูกกับแบนเนอร์

ระบบ Video banner ไม่สามารถรองรับขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป

ปกติแล้วทางทีมมีการตัดวิดีโอให้สั้น เพื่อให้ Upload ไฟล์ได้ และไม่ทำให้เว็บโหลดช้า ซึ่งจะไม่ส่งผลดีในหลาย ๆ อย่างกับเว็บ

ขนาดไฟล์วิดีโอแนะนำอยู่ที่ 10 -  20 MB