การขอใบเสนอราคา (สำหรับ Dealer)

การขอใบเสนอราคา (สำหรับ Dealer)

การขอใบเสนอราคาด้วยระบบ Dealer Portal 

 

วิธีการใช้งาน

1. กดคลิกที่เมนู "ขอใบเสนอราคา" จะแสดงหน้ารายการสินค้า

  1) ปุ่มสลับการแสดงผล : กดเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลรายการสินค้า
  2) ปุ่มตัวกรอง : ใช้สำหรับกรองหาสินค้าที่ต้องการ
  3) ช่องค้นหา : สำหรับกรอกชื่อสินค้าในการค้นหา
  4) ส่วนระบุจำนวน : สำหรับเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคา

2. ให้เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วกดระบุจำนวนตามข้อ 4) ก่อนกดปุ่ม "เพิ่มในใบเสนอราคา"

3. หลังกดปุ่ม "เพิ่มในใบเสนอราคา" จะแสดงหน้า "รายการขอใบเสนอราคา" ให้ตรวจสอบว่าสินค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคาครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังต้องการเพิ่มรายการอีกให้กดปุ่ม "กลับ" แต่ถ้าครบแล้วให้กดปุ่ม "สร้างใบเสนอราคา"

​​​​​​​

*ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้ที่เมนู "คำสั่งซื้อ" -> "ใบเสนอราคา"

*ระบบการขอใบเสนอราคา สำหรับ Admin :
https://salesone.co/th/c/kb/quotation_system