ระบบการเพิ่ม Shipment กับวิธีตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ระบบการเพิ่ม Shipment กับวิธีตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

ระบบช่วยเหลือลูกค้าในการตรวจสอบสถานะการจัดส่ง​โดยไม่ต้องสอบถามไปยังร้านค้า แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. วิธีการเพิ่ม Shipment

2. วิธีตรวจสอบสถานะการจัดส่ง


วิธีการเพิ่ม Shipment

การเพิ่ม Shipment ไปยังรายการคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านำไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้เอง

1. ไปที่เมนู "การขาย" -> "รายการคำสั่งซื้อ" กดคลิกที่หมายเลขใบสั่งซื้อ (ข้อความสีน้ำเงิน)
    *เฉพาะรายการคำสั่งซื้อที่ปรับสถานะเป็น "จัดส่งสำเร็จ" เท่านั้น

2. เมื่อกดคลิกที่หมายเลขคำสั่งซื้อ จะแสดงหน้าต่าง "รายละเอียดคำสั่งซื้อ" ขึ้นมา ให้เลื่อนไปที่หัวข้อ "การส่งสินค้า" แล้วกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มการจัดส่ง"

3. ให้กรอกข้อมูลลงในหน้าต่าง "เพิ่มการจัดส่ง" 

  1) Shipping Method : เลือกช่องทางการจัดส่ง
  2) Tracking Number : ช่องกรอก Tracking Number
  3) Comments : ช่องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม กรอกหรือไม่กรอกก็ได้
  4) จำนวน : ระบุจำนวนสินค้าที่จัดส่งด้วย Tracking Nummber นี้ (กรณีที่จัดส่งพร้อมกันทีเดียวไม่ต้องเปลี่ยนแปลง)
      *บางกรณีอาจมีการแบ่งการจัดส่งเป็นหลายรอบ สามารถระบุจำนวนเพื่อแยก Tracking Number เป็นหลายชุดได้

  หลังกรอกเรียบร้อยแล้วให้กด "บันทึกเปลี่ยนแปลง"

4. ในหน้าต่าง "รายละเอียดคำสั่งซื้อ" จะแสดงรายละเอียดขึ้นมา สามารถกด ลบ/ แก้ไข 

5. นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายการจัดส่งทั้งหมดได้ที่เมนู "คลังสินค้า" -> "การจัดส่ง" จะแสดงรายการจัดส่งทั้งหมด

​​​​​​​


​​​​​​​วิธีตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

หลังจากเพิ่ม Shipment แล้ว ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้เอง ดังนี้

1. เข้าสู่หน้าสมาชิก เลือกเมนู "คำสั่งซื้อของฉัน" จะมีปุ่ม "สถานะการจัดส่ง" เพิ่มขึ้นมา
    (หากยังไม่ได้เพิ่ม Shipment จะไม่มี)

2. กดคลิกที่ปุ่ม "สถานะการจัดส่ง" จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดสถานะการจัดส่ง ให้คลิกปุ่ม "อัพเดทการขนส่ง" จะแสดงหน้ารายละเอียดการจัดส่งขึ้นมา​
​​​​​​​    (รูปแบบหน้ารายละเอียดการจัดส่งขึ้นกับช่องทางการจัดส่งที่เลือก)