การอัปเดตแคช

​​​​​​​

การอัปเดตแคช
​​​​​หลังทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่ม/ลด ข้อมูล ควรทำการอัปเดตแคชทุกครั้ง ก่อนรีเฟรชหน้าเว็บไซต์


มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "หน้ารวม" แล้วกดปุ่ม "อัปเดตแคช" หรือกดที่เมนู "อัปเดตแคช"

​​​​​​​​​​​​​​