การใช้งานเมนูร้านค้า POS

 

การใช้งานเมนูร้านค้า POS
วิธีการใช้งานเมนูต่าง ๆ ของร้านค้า POS 

(ตัวอย่าง ร้านค้า POS ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดเมนู "ร้านค้า" ด้านซ้ายหรือขวามือ

​​​​​​​


2. หน้า "เลือกสาขา"

​​​​​​​

​​​​
    1) Search Store: ช่องกรอกเพื่อค้นหาสาขาที่ต้องการ (กรณีที่มีสาขาจำนวนมาก)
​​​​​​​​​​​​​​​​​    2) ภาค: ตัวกรองสาขาด้วยภาค เช่น ภาคกลาง, ภาคเหนือ เป็นต้น
​​​​​​​​​​    3) ประเภท: ตัวกรองเลือกประเภทสถานที่ตั้งของสาขา
        - ในศูนย์การค้า: สาขาที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า
        - ที่ตั้งนอกศูนย์การค้า: สาขาที่ตั้งอยู่นอกศูนย์การค้า
​​​​​​​​​​    4) สาขาทั้งหมด: เลือกสาขาที่ต้องการใช้งาน


3. หน้าร้านค้าของสาขาที่เลือก ตัวอย่างเช่น สาขา1 เทอร์มินอล 22

​​​​​​​


    1) ช่องค้นหา: สำหรับกรอกข้อความเพื่อค้นหาสินค้า เช่น ชื่อสินค้า, sku ของสินค้า เป็นต้น
    2) ตัวกรองหมวดหมู่: สำหรับกรองสินค้าด้วยหมวดหมู่สินค้า
    3) ไอคอน Barcode: กดเพื่อเปลี่ยนช่องค้นหา เป็นการค้นหาด้วย Barcode
    4) ไอคอนคำสั่งซื้อ: กดเพื่อดูรายการคำสั่งซื้อต่าง ๆ
    5) หมวดหมู่: แสดง 5 หมวดหมู่แรกสุด
        *หากไม่มีหมวดหมู่ที่ต้องการ ให้ใช้ตัวกรองจากข้อ 2)
    6) หน้าต่างการชำระเงิน: กดเพิ่มหรือลดหน้าต่างการชำระเงินด้วยการกดไอคอน + / - 
​​​​​​​        *สำหรับกรณีที่ต้องการสลับข้อมูลการชำระเงิน โดยเก็บข้อมูลเดิมไว้
    7) แก้ไข: เมื่อกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

​​​​​​​


    ​​​​​​​    7.1) จำนวน: สำหรับเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้า
    ​​​​​​​    7.2) ส่วนลด %: สำหรับระบุจำนวนส่วนลดเป็น %
    ​​​​​​​    7.3) ส่วนลด (Baht): สำหรับระบุจำนวนส่วนลดเป็นบาท

        เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กด X เพื่อปิดหน้าต่าง

    8) สมาชิก: เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างสมาชิก เพื่อเลือกสมาชิกในการทำรายการ
​​​​​​​        (ใช้สำหรับสะสมแต้มให้สมาชิกท่านนั้น ๆ)

​​​​​​​
 

    9) ปุ่ม "ชำระเงิน" กดเพื่อไปขั้นตอนถัดไป


​​​​​​​4. เลือกช่องทางการชำระเงิน

​​​​​​​


5. ช่อง "ยอดชำระ": ให้กรอกยอดชำระ ให้กดปุ่ม "ยอดเต็ม" หากไม่มีส่วนลดอื่น ๆ จะเป็นการชำระเงินเต็มจำนวน แล้วกดปุ่ม "ส่งคำสั่งซื้อ"

​​​​​​​​​​​​​​


6. หน้าคำสั่งซื้อสำเร็จ กด "พิมพ์ใบเสร็จ" เพื่อพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้า