การเพิ่มสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง


​​​​​​​​​​​​​​การเพิ่มสินค้าที่ฐานข้อมูลกลาง
​​​​​​​เข้าใช้ผ่านเมนู สินค้าและบริการ -> รายการสินค้า
ระบบการเพิ่มสินค้า เป็นการดึงสินค้าที่มีการสร้างไว้แล้ว ให้มาแสดงที่เว็บไซต์ที่เลือก

1. ช่องกรอกค้นหาสินค้า: เป็นช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการ
2. ปุ่มฟิลเตอร์: ปุ่มกดเพื่อให้แสดงสินค้าตามเงื่อนไขการกรอง
3. ปุ่มเพิ่มสินค้า: การเพิ่มสินค้า เป็นการดึงข้อมูลสินค้าที่มีสร้างไว้แล้ว ให้มาแสดงที่ตัวเว็บไซต์ผ่านตัวระบบ
4. ปุ่มดำเนินการ: ปุ่มดำเนินการ เป็นตัวจัดการตัวสินค้าที่ทำการเพิ่มเสร็จแล้ว
​​​​​​​1. ช่องกรอกค้นหาสินค้า
เป็นช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการ ( รองรับเฉพาะชื่อสินค้า กับ SKU สินค้า เท่านั้น )
วิธีใช้งาน: พิมพ์ชื่อสินค้าหรือ SKU ลงในช่องกรอก แล้วกด enter จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
​​​​​​​
เช่น พิมพ์ alek แล้วกด enter จะขึ้นแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า alek มา 1 รายการ คือ Aleksandra เป็นต้น


 2. ปุ่มฟิลเตอร์
ปุ่มกดเพื่อให้แสดงสินค้าตามเงื่อนไขการกรอง

​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​  1) หมวดหมู่: เลือกค้นหาจากหมวดหมู่สินค้า
  2) แบรนด์: เลือกค้นหาจากแบรนด์สินค้า
  3) แท็ก: เลือกค้นหาจากสินค้าที่เลือกแท็กที่ระบุ
  4) สถานะ: เลือกค้นหาจากสถานะของสินค้า
  5) เว็บ: เลือกค้นหาจากเว็บไซต์ (สำหรับกรณีที่มีหลายเว็บไซต์)
  6) เงื่อนไข: เลือกค้นหาจากเงื่อนไขของสินค้า

  *สามารถใส่หลายตัวกรองพร้อมกันได้
 ​​​​​​​3. เพิ่มสินค้า
การเพิ่มสินค้า เป็นการดึงข้อมูลสินค้าที่มีสร้างไว้แล้ว ให้มาแสดงที่ตัวเว็บไซต์ผ่านตัวระบบ
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้า จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา​​​​​​​


  3.1 แถบรายละเอียด
  ​​​​​​​เงื่อนไข: เลือกประเภทของสินค้า แล้วจะเปลี่ยนหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด


    1) เงื่อนไข: เลือกเปลี่ยนเขื่อนไขในการสร้างสินค้า
    2) หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้สินค้าไปอยู่ที่หมวดหมู่นั้น ๆ
        (คู่มือการสร้างหมวดหมู่ https://kb.salesone.co/th/c/kb/add_catergory)
    3) ยี่ห้อ: เลือกยี่ห้อที่ต้องการให้สินค้าไปอยู่ที่ยี่ห้อนั้น ๆ
        (รายการยี่ห้อมีให้เลือกตามการสร้างจากเมนูแบรนด์ https://kb.salesone.co/th/c/kb/brand)
    4) ชื่อ: ตั้งชื่อสินค้า แบ่งตามภาษา เช่น ชื่อ (th) เป็นที่ใส่ชื่อสินค้าหน้าภาษาไทย
    5) ราคา: ช่องกรอกราคาขายของสินค้า
    6) SKU: ช่องระบุรหัสสินค้า เมื่อทำการเพิ่มสินค้าใหม่ จะมีการสุ่มรหัสสินค้ามาให้
        (หากต้องการเปลี่ยนให้กดคลิกที่ช่อง)
    7) คำถาม: เลือกชุดคำถามที่ต้องการ
  ​​​​​​​  8) RTP Price: ช่องกรอกราคาก่อนขายของสินค้า
        (กรณีที่ไม่มีราคาก่อนขายไม่จำเป็นต้องกรอก)
​​​​​​​    9) Tax: ติ๊กเลือกว่าให้รวม Vat หรือไม่รวม Vat


​​​​​​​    10) คำอธิบาย: ช่องกรอกรายละเอียดสินค้า แบ่งตามภาษา
          เช่น คำอธิบาย (th) เป็นที่ใส่รายละเอียดสินค้าหน้าภาษาไทย
​​​​​​​    11) ไฮไลท์: ช่องกรอกข้อความที่ต้องการเน้น
​​​​​​​    12) ​​​​​​​Add Option: ปุ่มคลิกเพิ่มช่องกรอกข้อความที่ต้องการเน้น

  3.2 แถบฟีเจอร์: เป็นแถบตัวเลือกราคา


  *หลังทำการใส่ข้อมูลทั้ง 2 แถบแล้วทำการกดบันทึก ก่อนกดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 6 แถบ

  3.3 แถบรูปภาพ: สำหรับใส่รูปภาพสินค้า


    1) ช่องวางไฟล์ที่นี่: แถบใส่รูปสินค้า โดยการลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางในช่อง วางไฟล์ที่นี่ 
​​​​​​​        หรือกดคลิกที่ช่อง วางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ (ใส่ได้มากกว่า 1 รูป)
    2) ปุ่มดำเนินการ
        - แก้ไข: กดเพื่อแก้ไขรูปภาพ (เปลี่ยนรูปใหม่แทนตำแหน่งเดิม)
        - ลบ: กดเพื่อลบรูปสินค้าที่ไม่ต้องการออก เมื่อกดลบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้ยืนยันก่อนลบ

  3.4 แถบขนาดสินค้า: แถบระบุขนาดของสินค้ากับระบุขนาดขนาดของแพ็คเกจ


        1) Weight (g): ช่องกรอกน้ำหนัก หน่วยเป็น กรัม
        2) Height (cm): ช่องกรอกความสูง หน่วยเป็น เซนติเมตร
        3) Width (cm): ช่องกรอกความกว้าง หน่วยเป็น เซนติเมตร
        4) Depth (cm): ช่องกรอกความลึก หน่วยเป็น เซนติเมตร

  3.5 แถบส่วนลด: แถบสำหรับตั้งค่าราคาสินค้าตัวที่ระบุ ให้มีหรือไม่มีส่วนลด

 
      1) Not Discount: ไม่มีส่วนลด

      2) Qty: การเพิ่มส่วนลดแบบระบุจำนวนชิ้น 
          ​​​​​​​เช่น ซื้อ 1 ชิ้น ขายราคา 582 บาท, ซื้อ 2 ชิ้น ขายราคา 1,100 บาท

​​​​​​​

        2.1) เพิ่มจำนวน: เมื่อกดคลิกปุ่มเพิ่มส่วนลดแบบระบุจำนวน จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
               เช่น Qty: 2, Price: 2,400 หมายถึง ซื้อสินค้านี้ 2 ชิ้น ได้ในราคา 2,400 บาท

  

​​​​​               2.1.1) Qty: ระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการตั้งค่า เช่น 2 
               2.1.2) price: ระบุราคาสินค้าที่ต้องการขาย ไม่ต้องมีเครื่องหมาย " , " เช่น 2400

        2.2) ดำเนินการ: ตัวจัดการ การเพิ่มส่วนลดแบบระบุจำนวน
               2.2.1) แก้ไข: แก้ไข Qty ที่เพิ่มไว้
               2.2.2) ลบ: ลบ Qty ที่เพิ่มไว้

      3) Period: การเพิ่มส่วนลดตามช่วงเวลาที่กำหนด
          เช่น เลือกช่วงเวลา 12:00 - 14:00 เป็นช่วงลดราคา ตั้งค่าส่วนลด 100 บาท จำกัดจำนวน 8 ชิ้น เป็นต้น

​​​​​​​


        3.1) Period Time: เลือกช่วงเวลาที่ต้องการลดราคาสินค้าชิ้นที่ระบุ เช่น 12:00 - 14:00
        3.2) ปุ่มดำเนินการ: ตัวจัดการ แก้ไขการเพิ่มส่วนลดตามช่วงเวลา  
               แก้ไข: แก้ไข Period ที่เพิ่มไว้ ​​​​​​​


               3.2.1) Discount Price: ช่องระบุจำนวนส่วนลด
               3.2.2) Discount Limit: ช่องระบุจำนวนจำกัดของสินค้า

  3.6 แถบตัวเลือกสินค้า: ใช้สำหรับเพิ่มตัวเลือกให้ตัวสินค้าที่ระบุ 


        1) เลือกภาพขนาดย่อ: เลือกส่วนขยายที่มีการสร้างไว้ เพื่อใช้เป็นตัวเลือกภาพขนาดย่อ 
            (คู่มือการสร้างส่วนขยาย https://kb.salesone.co/th/c/kb/modifier)
        2) เลือกส่วนขยาย: ตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีการสร้างไว้
            เช่น เลือก Size S ให้ตัวสินค้า, เลือก Color Black ให้ตัวสินค้า

  3.7 แถบคลังสินค้า: เป็นระบบจัดการคลังสินค้า


        1) Do not Track: ไม่ใช้คลังสินค้า
        2) Check Stock: เลือกเพื่อใช้ระบบคลังสินค้า
          2.1) ดำเนินการ: ตัวจัดการระบบคลังสินค้า
                 2.1.1) จัดการสต็อก: เป็นการจัดการต่าง ๆ แบ่ง 4 แถบ
                           1.) แถบรวม: แสดงคลังสินค้าทั้งหมดที่ทำการเพิ่มไว้ โดยระบุชื่อคลังสินค้าและจำนวนสินค้าที่อยู่ในคลังนั้น ๆ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                           2.) แถบ Add: แถบเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าคลังสินค้า                               2.1) บันทึก: ช่องกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่มในคลังสินค้าที่เลือก
​​​​​​​                               2.2) Warehouse: ช่องเลือกคลังสินค้าที่มีการสร้างไว้
                                      (คู่มือการสร้างคลังสินค้า https://kb.salesone.co/th/c/kb/warehouses)
​​​​​​​                             
​​​​​​​​​​​​​​                               *เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดบันทึก ที่หน้าคลังสินค้าจะเพิ่มจำนวนสินค้าตามจำนวนและคลังที่กรอกไว้

​​​​​​​​​​​​​                           3.) แถบลบ แถบลดจำนวนสินค้าในคลังสินค้าที่เลือก


                               3.1) บันทึก: ช่องกรอกจำนวนสินค้าที่ต้องการลดออกจากคลังสินค้าที่เลือก
                               3.2) Type: เลือกประเภทการลบ
                               3.3) Warehouse: ช่องเลือกคลังสินค้าที่มีการสร้างไว้
                                      (วิธีการสร้างคลังสินค้า https://kb.salesone.co/th/c/kb/warehouses)

​​​​​​​​​​​​​​                               *เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดบันทึก ที่หน้าคลังสินค้าจะลดจำนวนสินค้าตามจำนวนและคลังที่กรอกไว้​​​​​​​​​​​​​                           

​​​​​​​​​​​​​                           4.) แถบบันทึก: แถบแสดงข้อมูลการเพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าในสต็อก
        ​​​​​​​​​​​​​                        - ปุ่มลบ: ใช้ลบรายการที่แสดงอยู่

                 2.1.2) แก้ไข: ไว้แก้ไข Code และราคา ที่เลือก


                           1.) Code: ช่องสำหรับแก้ไขชื่อ
                           2.) Price: ช่องสำหรับแก้ไขราคา

        3) Out of Stock: เลือกเพื่อแจ้งว่าสินค้าหมด
​​​​​​​


        4) Available at Store: เลือกเพื่อแจ้งว่ามีสินค้าอยู่
​​​​​​​

  3.8) แถบฟิลเตอร์: แถบเลือกตัวกรองให้กับสินค้า โดยการติ๊กเลือกตัวกรองที่ต้องการ  3.9) แถบปรับแต่ง SEO: แถบใส่ข้อมูล SEO
         (เบื้องต้นจะดึงข้อมูลที่กรอกไว้ที่แถบรายละเอียดมาใช้งาน หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ช่องที่ต้องการ)
​​​​​​​

​​​​​​​        1) Out of Stock
​​​​​​​
  3.10) แถบลิงก์เว็บ: เป็นแถบที่แสดงให้ทราบว่าสินค้าที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง
           (คู่มือการเพิ่มสินค้าที่เว็บไซต์ https://kb.salesone.co/th/c/kb/products)
​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​  ​​​​​​​        1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำสินค้าไปใช้งาน (ตอนเลือกหมวดหมู่ หากเว็บไซต์มีหมวดหมู่ย่อย ต้องเลือกทั้งหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย)
  ​​​​​​​        2) ดูสินค้า: ดูสินค้าที่มีการนำไปใช้งาน
  ​​​​​​​        3) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงก์เว็บ
    ​​​​​​​          - แก้ไข: แก้ไขรายละเอียดการนำสินค้าไปใช้ที่เว็บไซต์ที่เลือก
  ​​​​​​​          ​​​​​​​  - ลบ: ลบสินค้าออกจากเว็บไซต์ที่เลือก


4. ดำเนินการ
ปุ่มดำเนินการ เป็นตัวจัดการตัวสินค้าที่ทำการเพิ่มเสร็จแล้ว
วิธีใช้งาน:

  1) คลังสินค้า: กดเพื่อเข้าไปที่แถบคลังสินค้า
​​​​​​​  2) ส่วนลด: กดเพื่อเข้าไปที่แถบส่วนลด
  3) แก้ไข: กดเพื่อเข้าไปแก้ไขสินค้าที่ทำการเพิ่มไว้
  4) ลบ: ปุ่มลบสินค้าที่ทำการเพิ่มไว้ในเว็บไซต์ แต่ไม่ได้ลบสินค้าที่ตัวจัดการสินค้าหลัก