การเพิ่มตัวแทน

การเพิ่มตัวแทน และลูกทีม
ระบบการจัดการเพิ่ม, ลบ หรือแก้ไขตัวแทน และลูกทีม

ตัวอย่าง รายชื่อตัวแทน ตามรูปด้านบน


มีวิธีการดังนี้
1. ไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน" จะแสดงเมนู "รายชื่อ" กับ "กลุ่ม"
    - รายชื่อ: แสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้
    - กลุ่ม: ตัวจัดการกลุ่มของตัวแทน และลูกทีม


รายชื่อ
แสดงรายชื่อทั้งหมดของตัวแทน และลูกทีม ที่มีการเพิ่มไว้ แบ่งการใช้งานเป็น เพิ่มผู้ใช้ กับดำเนินการ
(*ก่อนที่จะเพิ่มตัวแทน ควรเพิ่มกลุ่มก่อน อ่านรายละเอียดการเพิ่มกลุ่มด้านล่าง)


  1. ปุ่มเพิ่มผู้ใช้
  ใช้สำหรับเพิ่มผู้ใช้ใหม่
  วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ใช้ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

    2.1 หน้าต่างเพิ่มผู้ใข้

    1) ชื่อ: กรอกชื่อ
    2) นามสกุล: กรอกนามสกุล
    3) อีเมล : กรอกอีเมล
    4) มือถือ : กรอกหมายเลขโทรศัพท์
    5) ประเภท : เลือกประเภทของผู้ใช้ ระหว่าง "บุคคล" หรือ "องค์กร"
    6) หมายเลขอ้างอิง : กรอกหมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)

  2.2 เสร็จแล้วให้กดปุ่ม "ดำเนินการ" ที่ผู้ใช้ที่เพิ่งสร้าง เลือก "รายละเอียด"


  2.3 หน้าต่างอัปเดตองค์กร ให้กดปุ่ม "แก้ไข"

  2.4 หน้าต่างแก้ไข ให้เลื่อนไปที่หัวข้อ "กลุ่มสมาชิก" แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการ เสร็จแล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง


 


กลุ่ม
แสดงกลุ่มทั้งหมดของตัวแทน และลูกทีม ที่มีการเพิ่มไว้ แบ่งการใช้งานเป็น เพิ่มกลุ่ม กับดำเนินการ

  1. ปุ่มเพิ่มกลุ่ม
  ใช้สำหรับเพิ่มกลุ่มตัวแทนกลุ่มใหม่
  วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มกลุ่ม จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

    2.1 หน้าต่างเพิ่มกลุ่ม

    1) ชื่อ: กรอกชื่อ
    2) ส่วนลด: ช่องเลือกประเภทส่วนลดของตัวแทน (การใช้งานขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของลูกค้า)
        - ไม่มี : ไม่มีส่วนลด
        - ตามจำนวน : ได้รับส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ
        - ตามราคา : ได้รับส่วนลดตามราคา
        - ตามเปอร์เซ็น : ได้รับส่วนลดตามเปอร์เซ็น
    3) เปิดใช้งานกำหนดโควต้าสินค้า : กดติ๊กเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นกำหนดโควต้าของสินค้า (ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจของลูกค้า)