การจอง (สำหรับโรงแรม)

การจอง (สำหรับโรงแรม)
เป็นระบบสำหรับการบริหารจัดการการจองทั้งหมด
 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "การจอง" จะแสดงเมนูใหม่ขึ้นมาอีก 4 เมนู ได้แก่ รายการจอง, สถานะการจอง, ปฏิทิน และบันทึก

​​​​​​​


  1.1 เมนู "รายการจอง": สำหรับจัดการรายการจอง และสำหรับพนักงานโรงแรมทำการจองให้ลูกค้า

​​​​​​​

​​​​​​​
        1.1.1 เพิ่มการจองห้อง: ปุ่มสำหรับพนักงานโรงแรมทำการจองให้ลูกค้า เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา


​​​​​​​         1) สถานะการจอง: เลือกสถานะการจอง ดังนี้
             - Unpaid: ยังไม่ชำระเงิน
             - Paid: ชำระเงินแล้ว
​​​​​​​             - Cancled: ยกเลิก
​​​​​​​         2) การชำระเงิน: เลือกช่องทางการชำระเงิน
​​​​​​​         3) สาขา: เลือกสาขาของโรงแรม
​​​​​​​         4) สกุลเงิน: เลือกสกุลเงิน
​​​​​​​         5) สมาชิก: เลือกสมาชิก (ลูกค้าที่จะเข้าพัก)
​​​​​​​         6) ชื่อ-นามสกุล: เมื่อทำการเลือกสมาชิกจากข้อ 5) จะขึ้นอัตโนมัติ
​​​​​​​         7) โทรศัพท์: กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
​​​​​​​         8) อีเมล: เมื่อทำการเลือกสมาชิกจากข้อ 5) จะขึ้นอัตโนมัติ
​​​​​​​         9) ประเทศ: เลือกประเทศ
​​​​​​​         10) จังหวัด: เลือกจังหวัด
​​​​​​​         11) อำเภอ: เลือกอำเภอ

​​​​​​​   

​​​​​​​         12) ตำบล: เลือกตำบล
​​​​​​​         13) ที่อยู่: กรอกที่อยู่
​​​​​​​         14) รหัสไปรษณีย์: กรอกรหัสไปรษณีย์
​​​​​​​         15) ปุ่มเพิ่มรายการ: กดปุ่มเพิ่มรายการ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกห้องพัก

​​​​​​​


​​​​​​​             หลังเลือกห้องพักที่ต้องการจองเสร็จแล้ว ให้กดระบุวันที่เข้าพัก

​​​​​​​

​​​​​​​         
​​​​​​​             หลังทำการจองแล้วสามารถตรวจรายละเอียดห้องพักได้ที่ "หมายเลขการจอง"
​​​​​​​​​​​​​​
        1.1.2 ปุ่มดำเนินการ:
        ​​​​​​​เป็นปุ่มสำหรับจัดการรายการที่มีการสร้างไว้แล้ว
        ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขรายการที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบรายการที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง