แบรนด์


​​​​​​​​​​​​​​ระบบแบรนด์
ใช้สำหรับสร้างและจัดการแบรนด์ ก่อนนำไปเชื่อมกับตัวสินค้า เพื่อแยกสินค้าออกตามแบรนด์ ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้า
มีหน้าสำหรับการค้นหาสินค้าตามแบรนด์แยกโดยเฉพาะ เพื่อการค้นหาที่ง่าย และแบ่งการค้นหาตามตัวอักษร รวมถึงบอกจำนวนสินค้าของแต่ละแบรนด์อีกด้วย

ตัวอย่างหน้าเว็บที่มีการนำแบรนด์ไปใช้ เมื่อกดที่แบรนด์จะแสดงสินค้าเฉพาะแบรนด์นั้น ๆ ขึ้นมา


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:​​​​​​​ แบรนด์

​​​​​​​1. ช่องกรอกค้นหาแบรนด์: เป็นช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ต้องการ
2. ปุ่มเพิ่มแบรนด์: เป็นปุ่มสำหรับเพิ่มแบรนด์ใหม่
3. ดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการแบรนด์ที่มีการสร้างไว้แล้ว


1. ช่องกรอกค้นหาแบรนด์
เป็นช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ต้องการ
วิธีใช้งาน: พิมพ์ชื่อแบรนด์ หรือคำลงในช่องกรอก แล้วกด enter จะแสดงแบรนด์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
​​​​​​​
เช่น พิมพ์ Eco แล้วกด enter จะขึ้นแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Eco มา 3 รายการ คือ Economy, Sky Eco-Friendly และ BONECO เป็นต้น
​​​​​​​


2. ปุ่มเพิ่มแบรนด์
เป็นปุ่มสำหรับเพิ่มแบรนด์ใหม่
วิธีใช้งาน: กดปุ่มเพิ่มแบรนด์ จะมีหน้าต่างเพิ่มแบรนด์แสดงขึ้นมา  1) ​​​​​​​Title: ตั้งชื่อแบรนด์ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อแบรนด์หน้าภาษาไทย
  2) Slug: ตั้งชื่อ Slug ของแบรนด์ ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
  3) Status: เลือก Show เพื่อให้แสดงแบรนด์ หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนแบรนด์
  4) Description: ช่องกรอกรายละเอียดแบรนด์ แบ่งตามภาษา
      เช่น Description (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดแบรนด์หน้าภาษาไทย (กรอกหรือไม่กรอกก็ได้ ไม่มีผลต่อการใช้งาน)


​​​​​​​​​​​​​​3. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการแบรนด์ที่มีการสร้างไว้แล้ว
​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขแบรนด์ที่ทำการเพิ่มไว้
​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบแบรนด์ที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง
​​​​​​​​
  3.1 แก้ไข
  เมื่อทำการกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา โดยแบ่งเป็น 3 แถบ

    1) แถบบทนำ: แถบเดียวกับตอนทำการเพิ่มแบรนด์ใหม่ สามารถแก้ไขของเดิมที่เคยกรอกไว้

    2) แถบรูปภาพ: แถบเพิ่ม หรือแก้ไขรูปแบรนด์ที่มีการใส่ไว้
    วิธีใช้งาน: ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​

​​​​​​
    ​​​​​​​3) ​​​​แถบลิงก์เว็บ: เป็นแถบที่แสดงให้ทราบว่าแบรนด์ที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง

​​​​​​​​​​​​​
 
​​​​​​​   ​​​​​​​1.1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำแบรนด์ไปใช้งาน
    ​​​​​​​1.2) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงก์เว็บ
​​​​​​​           - ลบ: ลบแบรนด์ออกจากเว็บไซต์ที่เลือก​​​​​​