คอลเลคชั่น​​​​​​​​​​​​​​ระบบการจัดการคอลเลคชั่น  ช่วยคุณสร้างชุดคอลเลคชั่นเพื่อใช้เพิ่มชุดสินค้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ 

ตัวอย่างคอลเลคชั่นที่แสดงหน้าเว็บไซต์


1. ช่องกรอกค้นหาคอลเลคชั่น: เป็นช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาคอลเลคชั่นที่ต้องการ
2. ปุ่มเพิ่มคอลเลคชั่น: เป็นปุ่มสำหรับเพิ่มคอลเลคชั่นใหม่
​​​​​​​3. ดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการคอลเลคชั่นที่มีการสร้างไว้แล้ว


​​​​​​​1. ช่องกรอกค้นหาคอลเลคชั่น
เป็นช่องสำหรับกรอกเพื่อค้นหาคอลเลคชั่นที่ต้องการ
วิธีใช้งาน: พิมพ์ชื่อคอลเลคชั่น หรือคำลงในช่องกรอก แล้วกด enter จะแสดงรายการคอลเลคชั่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องขึ้นมา
​​​​​​​
​​​​​​​เช่น พิมพ์ series แล้วกด enter จะขึ้นแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า series มา 4 รายการ คือ White Gold Series, Gold Series, Rose Gold Series และ Yellow Gold Series เป็นต้น

​​​​​​​


​​​​​​​2. ปุ่มเพิ่มคอลเลคชั่น
เป็นปุ่มสำหรับเพิ่มคอลเลคชั่นใหม่
วิธีใช้งาน: กดปุ่มเพิ่มคอลเลคชั่น จะมีหน้าต่างเพิ่มคอลเลคชั่นแสดงขึ้นมา

  2.1 แถบบทนำ

​​​​​​​ 
      1) Title: ตั้งชื่อคอลเลคชั่น แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อคอลเลคชั่นหน้าภาษาไทย
​​​​​​​​​        2) Slug: ตั้งชื่อ Slug ของคอลเลคชั่น ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
​​​​​​​​​        3) Status: เลือก Show เพื่อให้แสดงคอลเลคชั่น หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนคอลเลคชั่น
​​​​​​​​​        4) Type: เลือกประเภทของคอลเลคชั่น
​​​​​​​​​        5) Description: ช่องกรอกรายละเอียดคอลเลคชั่น แบ่งตามภาษา
            เช่น Description (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดคอลเลคชั่นหน้าภาษาไทย

  *หลังกดบันทึก ให้กดปุ่มดำเนินการ แล้วเลือกแก้ไข จะมีแถบเพิ่มขึ้นมาอีก 3 แถบ ดังนี้

  2.2 แถบสินค้า

      1) ปุ่มเพิ่มสินค้า


​​        1.1) Product: กดเพื่อเลือกสินค้ามาใส่ในคอลเลคชั่น
               (ต้องเพิ่มสินค้าก่อนถึงจะเลือกมาใส่ได้ https://kb.salesone.co/th/c/kb/add_products)
        1.2) Status:
            - เลือก Show: เพื่อให้แสดงสินค้าในคอลเลคชั่น
            - เลือก Draft: เพื่อทำการซ่อนสินค้าในคอลเลคชั่น

     2) แก้ไข: แก้ไขสินค้าที่เพิ่มเข้าคอลเลคชั่น เมื่อกดแก้ไขจะมีเพิ่มสถานะมาอีก 1 ตัว คือ Position ไว้จัดเรียงสินค้าในคอลเลคชั่น (เรียงจาก 1 ขึ้นไป)
     3) ลบ: ลบสินค้าที่เพิ่มเข้าคอลเลคชั่น

  2.3 แถบรูปภาพ: แถบเพิ่ม หรือแก้ไขรูปคอลเลคชั่นที่มีการใส่ไว้
        วิธีใช้งาน: ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

​​​​​​​

  2.4  ​​​​แถบลิงก์เว็บ: เป็นแถบที่แสดงให้ทราบว่าคอลเลคชั่นที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง
​​​​​​​


​​​​​​​      1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำคอลเลคชั่นไปใช้งาน
      2) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงก์เว็บ
​​​​​​​           - ลบ: ลบคอลเลคชั่นออกจากเว็บไซต์ที่เลือก


​​​​​​​​​​​​​​3. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการคอลเลคชั่นที่มีการสร้างไว้แล้ว
​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขคอลเลคชั่นที่ทำการเพิ่มไว้
​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบคอลเลคชั่นที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง