เนื้อหา: Portfolio

​​​​​​Portfolio
ระบบการจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานของตัวเว็บไซต์

ตัวอย่างผลงานที่หน้าเว็บไซต์

- Item: แสดงผลงานทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้
- หมวดหมู่: ตัวจัดการหมวดหมู่ของผลงาน ที่ใช้เชื่อมกับ item


Item
แสดงผลงานทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้ แบ่งการใช้งานเป็น เพิ่มรายการ กับ ดำเนินการ

1. ช่องกรอกค้นหา
ใช้สำหรับกรอกค้นหาผลงาน

2. ปุ่มเพิ่มรายการ
ใช้สำหรับเพิ่มรายการใหม่ เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 2 แถบ

  2.1 บทนำ    1) Title: ตั้งชื่อรายการ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อรายการหน้าภาษาไทย
    2) Slug: ตั้งชื่อ Slug ของรายการ ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
    3) Status: เลือก Show เพื่อให้แสดงรายการ หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนรายการ
    4) Relation: เลือกความสัมพันธ์ของรายการ Auto เป็นแบบอัตโนมัติ และ Manual เป็นแบบจัดการด้วยตัวเอง


 
  5) Category: เลือกหมวดหมู่ผลงานที่ต้องการให้รายการนี้ไปอยู่
    6) Intro: ช่องกรอกบทนำของรายการ แบ่งตามภาษา เช่น Intro (th) เป็นที่ใส่บทนำหน้าภาษาไทย
    7) URL: ช่องกรอก Url ของรายการ
    8) Attachment: ช่องแนบไฟล์ โดยการลากไฟล์จากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

  2.2 แถบรายละเอียด
​​​​​​​


  Body: ช่องกรอกรายละเอียดของรายการ แบ่งตามภาษา เช่น Body (th) เป็นที่ใส่รายละเอียดของรายการหน้าภาษาไทย

​​​​​​  *หลังทำการบันทึก ให้กดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 3 แถบ 

  2.3 รูปภาพ: แถบเพิ่ม หรือแก้ไขรูปที่มีการใส่ไว้
        วิธีใช้งาน: ​​​​​​​ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
        ​​​​​​​(หากต้องการให้รูปผลงานมีการสไลด์เปลี่ยนรูป ต้องใส่รูปมากกว่า 1 รูปขึ้นไป)
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

        1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
        ​​​​​​​    (หากต้องการให้รูปผลงานมีการสไลด์เปลี่ยนรูป ต้องใส่รูปมากกว่า 1 รูปขึ้นไป)
​​​​​​​​​​​        2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​
​​​​​​​
    2.4 ปรับแต่ง SEO    1) Title: ตั้งชื่อหัวข้อปรับแต่ง SEO แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อหัวข้อปรับแต่ง SEO หน้าภาษาไทย
    2) Description: ช่องกรอกรายละเอียดปรับแต่ง SEO แบ่งตามภาษา เช่น Description (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดปรับแต่ง SEO หน้าภาษาไทย

  2.5 ลิงก์เว็บ: เป็นแถบที่แสดงให้ทราบว่ารายการที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง    1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำแกลอรี่ไปใช้งาน
    2) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงก์เว็บ
     ​​​​​​​  - ลบ: ลบลิ้งค์ออกจากเว็บไซต์ที่เลือก

3. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการรายการที่มีการสร้างไว้แล้ว
  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขรายการที่ทำการเพิ่มไว้
  ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบรายการที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง


หมวดหมู่
ตัวจัดการหมวดหมู่ของ Portfolio ที่ใช้เชื่อมกับ item แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน


​​​​​​​  ​​​​​​​1. ด้านซ้ายแสดงหมวดหมู่ทั้งหมด กดคลิกที่หมวดหมู่จะเป็นการแก้ไขรายละเอียดของหมวดหมู่ที่สร้างไว้ 
  2. ด้านขวาเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ แบ่งการเพิ่มหมวดหมู่เป็น 2 กรณี ดังนี้
      2.1 กรณีที่มีการคลิกที่หมวดหมู่ด้านซ้ายไว้ก่อน ช่องกรอกจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ใช้สำหรับแก้ไขหมวดหมู่ ให้กดคลิกปุ่มเพิ่มหมวดหมู่ที่บนขวา หรือกดรีเฟรชหน้า
      2.2 กรณีที่ช่องกรอกว่างอยู่ ทำการกรอกรายละเอียดหมวดหมู่ที่ต้องการสร้างใหม่ได้เลย
            1) Title: ช่องกรอกชื่อหมวดหมู่ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อหมวดหมู่หน้าภาษาไทย
            2) ​​​​​​​Slug: ช่องกรอกชื่อ Slug ของหมวดหมู่ ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
            3) Status: เลือก Show เพื่อให้แสดงหมวดหมู่ หรือเลือก Draft เพื่อทำการซ่อนหมวดหมู่
            4) Parent: เลือกให้หมวดหมู่ใหม่ เป็นหมวดหมู่ย่อย (หากไม่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่ย่อยไม่ต้องเลือก)
            5) Description: ช่องกรอกรายละเอียดหมวดหมู่ แบ่งตามภาษา เช่น Description (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดหมวดหมู่หน้าภาษาไทย