การสร้าง Barcode สินค้า

การสร้าง Barcode สินค้า

เพื่อนำไปใช้งานต่อ เช่น แปะที่กล่องพัสดุ

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "สินค้าและบริการ"

 

2. กดคลิกที่เมนู "รายการสินค้า"

3. หลังกดคลิกเมนู "รายการสินค้า"  จะแสดงหน้า "รายการสินค้า"

     1) ให้ทำการกดติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารูปสินค้าที่ต้องการสร้างบาร์โค้ด

     2) เมื่อติ๊กสินค้าที่ต้องการสร้างบาร์โค้ดครบแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "พิมพ์บาร์โค้ด" 

4. เมื่อกดปุ่ม "พิมพ์บาร์โค้ด" แล้ว จะแสดงหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์มาให้ดู ถ้ายืนยันให้กดปุ่ม "พิมพ์" ด้านล่าง