ลูกค้า​​​​​​​รายชื่อลูกค้า
ระบบจัดการรายชื่อลูกค้า เป็นส่วนแสดงรายชื่อลูกค้าทั้งหมด สามารถทำการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขได้

1. ช่องค้นหา: สำหรับกรอกคำเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้า
2. Filter: ตัวกรองใช้ค้นหาเฉพาะประเภทของแอปที่เลือก
3. ปุ่มเพิ่มผู้ใช้: ปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ
​​​​​​​4. ปุ่มออแกไนเซอร์: ปุ่มสำหรับตรวจสอบข้อมูลและจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้
5. ดำเนินการ: ปุ่มลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ออก


1. ช่องค้นหา
สำหรับกรอกคำเพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้า
วิธีใช้งาน: กรอกชื่อ หรืออีเมล ที่ต้องการค้นหาในช่อง แล้วกดปุ่ม Enter เช่น tes เป็นต้น (กรอกคำบางส่วนได้)


2. Filter
ตัวกรองใช้ค้นหาเฉพาะประเภทของแอปที่เลือก
วิธีใช้งาน: กดปุ่ม Filter จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือก หลังทำการเลือกแล้วจะแสดงข้อมูลเฉพาะประเภทแอปที่เลือกมาแสดง (ใช้คู่กับช่องค้นหาได้)


3. ปุ่มเพิ่มผู้ใช้
ปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ
วิธีใช้งาน: กดปุ่มเพิ่มผู้ใช้ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด​​​​​​​  1) ชื่อ: กรอกชื่อลูกค้า
  2) นามสกุล: กรอกนามสกุลลูกค้า
  3) อีเมล: กรอกอีเมลลูกค้า
  4) รหัสมือถือ: กรอกรหัสประเทศของมือถือ
  5) มือถือ: กรอกเลขมือถือ
  6) ประเภท: เลือกประเภทของลูกค้า​​​​​​​


​​​​​​​4. ปุ่มออแกไนเซอร์
ปุ่มสำหรับตรวจสอบข้อมูลและจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้
วิธีใช้งาน: กดปุ่มออแกไนเซอร์ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด
​​​​​​​

  1) เมนูรายละเอียด: แสดงรายละเอียดของบริษัท หรือลูกค้า
  2) เมนูที่อยู่ติดต่อ: แสดงที่อยู่ติดต่อของบริษัท สามารถทำการเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้
  3) เมนูโอกาสการขาย:
  4) เมนูใบแจ้งหนี้:
  5) เมนูใบเสร็จรับเงิน: 
  6) เมนูโครงการ: 
  7) เมนูรายการต่ออายุ: 
  8) ปุ่มแก้ไข: ปุ่มแก้ไขรายละเอียดบริษัท หรือลูกค้า
  9) เพิ่มพนักงาน: ปุ่มเพิ่มพนักงานใหม่
​​​​​​​  10) ปุ่มดำเนินการ: ปุ่มสำหรับจัดการรายชื่อพนักงาน
        - แก้ไข: แก้ไขรายชื่อพนักงาน
​​​​​​​        - ลบ: ลบรายชื่อพนักงาน


5. ปุ่มดำเนินการ
ปุ่มลบรายชื่อลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้ออก
วิธีใช้งาน: กดปุ่มดำเนินการ จะมีให้กดลบ เมื่อกดลบจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้กดยืนยัน