ชี้แจงเรื่องการใช้งาน Text Editor

1. มีการปรับการใช้งาน Text Editor บางจุดออก เช่น ปรับขนาดตัวอักษร, ปุ่ม bullet ฯลฯ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อกับ Market place และระบบอื่น ๆ หรือทำให้การแสดงผลในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ออกมาไม่สวยงาม ไม่ได้เป็น Bug ของระบบ

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตาราง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน เนื่องจากไม่รองรับกับการแสดงผลในอุปกรณ์พกพา ทำให้เวลาแสดงผลที่อุปกรณ์พกพาอาจจะแสดงข้อมูลได้ไม่ครบ หรือเลื่อนดูเนื้อหาไม่ได้ทั้งหมด (*หากทำตารางเป็นรูปจะแสดงผลได้ครบแต่รูปจะเล็กเกินไป)

3 ปัญหาการ copy text จากที่อื่น เช่นก็อปปี้ ข้อมูลจากหน้าเว็บมาวาง มันจะมีค่า Code อื่นๆติดมาด้วย  ทำให้การแสดงผลการจัดวางข้อความไม่ปกติ วิธีแก้ไขควรก๊อปปี้ข้อความไปวางใน โปรแกรมพวก Notepad หรือโปรแกรมอื่นๆเพื่อเคลียร์ค่า code ที่ฝั่งมากับข้อความ ก่อนนำมาวางใน texteditor หรือ  ถ้าไม่มีสามารถวางข้อความในช่อง URL และ Copy ข้อคความมาใช้งานอีกที