คำถามที่พบบ่อย​​​​​​​ระบบคำถามที่พบบ่อย ใช้จัดการระบบคำถามที่พบบ่อย เพิ่ม แก้ไข หรือลบ ออก

ตัวอย่างคำถามที่พบบ่อยหน้าเว็บไซต์


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:​​​​​​​  คำถามที่พบบ่อย

​​​​​​​1. ปุ่มเพิ่มคำถามที่พบบ่อย: ใช้สำหรับเพิ่มคำถามที่พบบ่อย
​​​​​​​2. ดำเนินการ: ปุ่มสำหรับจัดการคำถามที่พบบ่อยที่มีการสร้างไว้แล้ว


1. ปุ่มเพิ่มคำถามที่พบบ่อย
ใช้สำหรับเพิ่มคำถามที่พบบ่อย
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มคำถามที่พบบ่อย จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
  แถบรายละเอียด
    1) ​​​​​​​Title: ตั้งชื่อหัวข้อ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อหัวข้อหน้าภาษาไทย
    2) ​​​​​​​Slug: ตั้งชื่อ Slug ของแท็ก ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
​​​​​​​    3) ​​​​​​​Description: ช่องกรอกรายละเอียดคำถาม เช่น Description (th) เป็นที่ใส่รายละเอียดคำถามที่พบบ่อยหน้าภาษาไทย
    4) ​​​​​​​Published: เลือกปรับให้เผยแพร่หรือไม่
        - เลือก Yes: ให้เผยแพร่
        ​​​​​​​​​​​​​​- เลือก No: ไม่ให้เผยแพร่

  *หลังกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และกดบันทึก ให้กดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 1 แถบ คือแถบคำถาม

  แถบคำถาม
  เป็นแถบแสดงคำถามทั้งหมดของหัวข้อคำถามนั้น ๆ และสามารถจัดการคำถามได้

    1) ปุ่ม​​​​​​เพิ่มคำถาม: ใช้สำหรับเพิ่มคำถามใหม่ให้หัวข้อคำถามนั้น ๆ
    วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มคำถาม จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​  1.1) Question: ช่องกรอกคำถาม
    ​​​​​​​​​​​  1.2) Answer: ช่องกรอกคำตอบ
​​​​​​​​​​​      1.3) Published: เลือกปรับให้เผยแพร่หรือไม่
             - เลือก Yes: ให้เผยแพร่
             ​​​​​​​​​​​​​​- เลือก No: ไม่ให้เผยแพร่
​​​​​​​
  2) ดำเนินการของแถบคำถาม:
      ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขคำถามที่ทำการเพิ่มไว้
      - ลบ: ​​​​​​​ลบคำถามที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง


2. ปุ่มดำเนินการ
ปุ่มสำหรับจัดการคำถามที่พบบ่อยที่มีการสร้างไว้แล้ว

  ​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขคำถามที่พบบ่อยที่ทำการเพิ่มไว้
  - ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบคำถามที่พบบ่อยที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง